Bedrijf

Een goedlopend bedrijf opzetten om te kunnen voorzien in je levensbehoefte is voor vele mensen een droom. Om daadwerkelijk een bedrijf op te kunnen zetten heb je kennis en startkapitaal nodig. Met het Project Kleine Bedrijven wil Sparrow mensen die onder de armoedegrens leven de mogelijkheid geven om een bedrijf op te zetten.

Read More

Bijbel

Sparrow wil met haar werk getuige zijn van Jezus Christus en Gods Koninkrijk. Elke week organiseert Sparrow bijbelstudies voor kinderen. Een vast onderdeel van de bijbelstudie is het knutselen of het doen van een spel. Hierdoor kunnen de kinderen het bijbelverhaal op een speelse manier eigen maken, maar ook even ontsnappen aan de schreinende armoede.

Read More

Educatie

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Door onderwijs worden vaardigheden geleerd die de rest van je leven gebruikt kunnen worden. Het biedt je de mogelijkheid een toekomst op te bouwen. Sparrow ondersteunt kinderen op verschillende onderwijsniveaus: basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Sparrow sponsort alleen die kinderen die zonder deze ondersteuning niet naar school kunnen gaan.

Read More

Medisch

Medische zorg is voor de meeste mensen die onder de armoedegrens leven onbereikbaar. Makkelijk te verhelpen kwalen hebben vaak een fatale uitwerking doordat er geen geld is voor medische hulp. Sparrow maakt medische hulp bereikbaar via haar Medisch Fonds. Sparrow werkt  hiervoor samen met verschillende dokters en ziekenhuizen.

Read More

Seminar

Sparrow organiseert verschillende seminars in Lazareto. Onderwerpen worden bepaald in samenspraak met de bewoners van de wijk. Enkele voorbeelden zijn geboorteregeling, binding tussen moeder en kind, en borstvoeding. Elke seminar wordt gegeven door een deskundige op het betreffende gebied.

Read More

Zonnelamp

Veel van de huizen in Lazareto hebben geen stroom. Sommige huizen zijn daardoor ook gedurende de dag donker van binnen. De zonnelamp kan hier verandering in brengen. De zonnelamp is een plastic fles gevuld met water en bleek. Door de weerkaatsing van het zonlicht doet deze fles dienst als een lamp van ongeveer 50 Watt.

Read More